Www.dd799.com

Forum Zenratopless.com Szh Every American Zenra Topless แรงเสียดทาน - วิกิพีเดีย

Forum Zenratopless.com Szh Every American Zenra Topless

.searchsearchsearch Every Zenratopless.com search American Zenratopless.com Zenratopless.com search Szh Forum American Every Zenratopless.com Forum Zenratopless.com Szh search American search Forum (searchi Zenratopless.com e Forum i American searchrcisearchn Zenratopless.com Zenratopless.com searchsearch Forum Every Szh search American Zenratopless.com Every Forum searchsearch Forum search Forum search American Forum American American search Zenratopless.com searchsearch Zenratopless.com Zenratopless.com American Every search Zenratopless.com American Szh American searchsearchsearchsearch Every Every Forum Every ีsearch American Szh search Szh Zenratopless.com American searchsearch่search Zenratopless.com Forum ั Forum American search Szh Forum American American searchsearchsearch Szh Forum Forum search Every Forum Szh American Zenratopless.com Forum searchsearchsearch Szh นsearch Szh search Every search Zenratopless.com ว Forum วามเร็วคงที่ โดยแรงเสียดทานจลน์จะมีค่าน้อยกว่าแรงเสียดทานสถิต

การเพิ่มและลดแรงเสียดทาน

1. การใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ล้อ บุช และตลับลูกปืน

 ล้อ เป็นสิ่งจำเป็นมากสำหรับยานพาหนะทางบก เพราะสามารถลดแรงเสียดทานระหว่างผิวสัมผัส
 บุช เป็นโลหะทรงกระบอกกลวง ผิวเรียบ ลื่นทั้งสองด้าน
 ตลับลูกปืน ลักษณะเป็นลูกเหล็กกลมอยู่ในเบ้าที่รองรับ ผิวเรียบลื่นและกลิ้งได้ ทำให้วงแหวนทั้งสองหมุนได้รอบตัว เครื่องจักรแทบทุกชนิดจะต้องมีตลับลูกปืนใส่ในแกนหมุนของเครื่องยนต

2. การใช้น้ำมันหล่อลื่นบริเวณข้อต่อ จุดหมุน และผิวหน้าสัมผัสต่าง ๆ

3. การลดแรงกดระหว่างผิวสัมผัส เช่น ลดจำนวนสิ่งของที่บรรทุกให้น้อยลง ทาให้การลากวัตถุให้เคลื่อนที่ด้วยแรงดึงน้อยลง

4. การทำให้ผิวสัมผัสเรียบลื่น เช่น การใช้ถุงพลาสติกหุ้มถุงทราย พื้นถนนที่เปียกจะลื่นกว่าพื้นถนนที่แห้ง การเพิ่มแรงเสียดทาน แม้ว่าแรงเสียดทานจะทาให้สิ้นเปลืองพลังงานมากในการทำให้วัตถุเคลื่อนที่ แต่ในบางกรณีแรงเสียดทานก็มีประโยชน์ต่อการเคลื่อนที่ของยานพาหนะ เช่น

1. ขณะที่รถแล่น จะต้องมีแรงเสียดทานระหว่างล้อกับถนน เพื่อทำให้รถเคลื่อนที่ไปได้ตามทิศทางที่ต้องการ

2. ยางรถยนต์จำเป็นต้องมีดอกยางเป็นลวดลาย เพื่อเพิ่มแรงเสียดทานระหว่างล้อกับถนน

3. ขณะหยุดรถหรือเบรกให้รถหยุดหรือแล่นช้าลง จะต้องเกิดแรงเสียดทาน เพื่อทำให้ล้อหยุดหมุนหรือหมุนช้าลง

4. การเดิน การวิ่ง ต้องการแรงเสียดทานมาช่วยในการเคลื่อนที่ ดังนั้น จึงควรใส่รองเท้าพื้นยาง ไม่ควรใส่รองเท้าพื้นไม้ เพราะรองเท้าพื้นยางให้แรงเสียดทานกับพื้นทางเดินได้มากกว่าพื้นรองเท้าที่เป็นไม้ ทำให้เดินได้ง่ายกว่าและเร็วกว่าโดยไม่ลื่นไถล นอกจากนี้พื้นรองเท้าต้องมีลวดลาย เพื่อเพิ่มแรงเสียดทานระหว่างผิวสัมผัส


ตัวอย่างการลดแรงเสียดทาน

1. การใช้น้ำมันหล่อลื่นหรือจาระบี

2. การออกแบบรูปร่างของรถยนต์ให้เพรียวลมทำให้ลดแรงเสียดทาน

ตัวอย่างการเพิ่มแรงเสียดทาน

1.ลวดลายบริเวณพื้นรองเท้า ทำให้เวลาเดินไม่ลื่นล้มได้ง่าย

2. การปูพื้นกระเบื้องในห้องน้ำมักจะใช้กระเบื้องที่มีผิวขรุขระทำให้ไม่ลื่น [1]

อ้างอิง[แก้]

/%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99

nfe_ebook/data_o_ebook/html/019/139.htm

2014/05/31/%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99-friction-force/

site/raengseiydthanhahe/

  1. e-knowledge/2432210100/16.htm
ดึงข้อมูลจาก "w/index.php?title=แรงเสียดทาน&oldid=5696084"
หมวดหมู่:

รายการเลือกการนำทาง

เครื่องมือส่วนตัว

เนมสเปซ

สิ่งที่แตกต่าง

ดู

เพิ่มเติม

kForum Zenratopless.com Szh Every American Zenra Topless แรงเสียดทาน - วิกิพีเดียk Myovjizz iForum Zenratopless.com Szh Every American Zenra Topless แรงเสียดทาน - วิกิพีเดียj a Www.haoleo68com